Coaching & C°

Coaching & Co is specialist in de competenties van het psychosociale domein: communicatie, leiderschap, teams, hulpverlening, coaching en persoonlijke ontwikkeling. In deze gebieden werkt Coaching & Co met een visie op zinvolle en duurzame ontwikkeling. Deze visie wordt gekristalliseerd in een benadering: de ontwikkelingsgerichte benadering. Deze kiest ervoor om twee zaken te integreren:

1. de kracht om doelen te stellen en te ondernemen.
2. aansluiting bij wat er is en wie je bent.

Wij typeren ons als ontwikkelingsgericht:

* omdat we geloven dat individuen zich na hun volwassenheid verder ontwikkelen in hun sociale, psychologische en spirituele identiteit.
* omdat we steeds aansluiten bij wat er is, wie je bent en wie je kunt zijn.
* omdat we houden van een gezonde creatieve spanning met doelen en dromen.
* omdat resultaat ten dienste staat van ontwikkeling en niet omgekeerd.
* omdat alle medewerkers van Partners & Vandamme hun ontwikkeling in een voortdurende relatie brengen met hun werk.
* omdat Coaching & Co zich ontwikkelt in een co-creatie met haar omgeving.

Categorieën

Hoofdcategorie: Coach opleiding

Coach opleiding-Coaching & C°

Contactgegevens

Coaching & C°
Westmeerbeeksesteenweg 107
2230 Ramsel


Tel: 0475/61.45.23
Email: info@coaching-co.be
Website: www.coaching-co.be